Ang pagiging walang pakialam sa kapaligiran, lalo na sa kalikasan. F 7. Tomas de Aquino ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito. Ito ay madalas mong ginagawa sa iyong pang-araw na buhay. (NOTE: 5 EA... answer in 2-3 sentences the given question modyul 8: mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasiya Pamilyar ba sa iyo ang mga salitang: “Bahala na nga,” “Sige na nga,” o kaya naman ay “’P’wede na ‘yan?” Ang mga salitang ito ang nabibigkas mo lalo na kung hindi ka segurado sa iyong pipiliing pasiya o kung nagmamadali ka sa iyong isasagawang kilos. 1. y²